Notes


Matches 101 to 150 of 1,690

      «Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 34» Next»

 #   Notes   Linked to 
101 >PN:Johan Vermeulen  
102 >PN:Johan Vermeulen, MOOC 50857/36  
103 >Truter p252  
104 >Truter p252  
105 >Truter p252  
106 >Truter p252  
107 >Truter p252  
108 >Truter p252  
109 >Truter p252  
110 >Truter p252  
111 >Truter p378  
112 >Truter p378  
113 >Truter p378  
114 >Truter p380  
115 >Truter p380  
116 >Truter p382  
117 >Truter p382  
118 >Truter p383  
119 >Truter p383  
120 >Truter p67  
121 >xxxp49  
122 Aangeneem in die NG Kerk Hendrina op 18.4.1919. Verhuis in 1929 na Bethal.  
123 Aangenome dogter.  
124 Aangenome kind  
125 Aangenome kind.  
126 Aangenome kind.  
127 Aangenome kind.  
128 aankoms 1859 vanaf Amsterdam, boer te Hemelrood, Herbetsdale>H5p640  
129 Aankoms in Kaapstad 1708 vanaf die hawestad Tangermünde in die noorde van Duitsland aan die Oossee, en was in diens van die H.O.I.K. Vanaf 1708 - 1712 was hy houtkapper en wadrywer. In 1713 tot 1715, tree hy in diens van Christiaan Maasdorp as boerekneg. In 1715 word hy Vryburger.
Sy geboortedatum en plek kon nog nie met sekerheid vasgestel word nie. Hy het sy naam GROBLER geteken. Hoewel die naam wel in Duitsland voorkom, is dit nie van Duitse oorsprong nie en kan dit moontlik Nordies wees.
Spelvariasies van die van is GROBLER en GROBBELAAR. 
 
130 Aankoms op 6.4.1883 aan boord van die skip 'Durban'. Boer. Hy is een van die vele RABE/RABIE stamvaders wat na Suid-Afrika gekom het.

Johann Heinrich was 'n boer en het met die skip 'Durban' op 6 April 1883 met sy vrou Ilse (*1826) en vier kinders in Suid Afrika aangekom. Hy lê begrawe in Philippi se Duitse kerkhof. 
 
131 Aanleg Bestuurder  
132 Abraham Bastiaansz Pyl, arriveer 1670 vanaf Zonnemaire, Nederland.

Hy kom in 1691 voor onder die Burgers van Stellenbosch 
 
133 Abraham was op 12 jarige seun reeds saam met sy Pa op Kommando. Op 13 jarige leeftyd was hy al krysgevangene op Ceylon, waar hy die jongste krygsgevangene was.

Na die dood van Aletta RAATH trou hy met M. CRONJE (weduwee van Max NORTJE) Sy hertrou later met BEYLEVELD

KG no 1988: Rabie, Abraham Paulus 13 jaar oud
Adres: Klerksdorp
Kommando en Veldkornetskap: Potchefstroom onder Schoonspruit
Gevang: Paardeberg, 27 Februarie 1900 
 
134 Abraham was van Birzai in Litaue. Sy ouers was Moses en Sonia. Hul van was oorspronklik Rebe, maar toe hulle na Suid Afrika gekom het is dit verander na Rabie. Daar was ook twee susters, Manucha en Jachne. Abraham was 'n algemene handelaar en slagter te Bonnievale.
Abraham is verwant aan Samuel RABIE. 
 
135 Accountant  
136 Adjunk Hoof  
137 Adjunk-direkteur van Onderwys-adminisrasie. Afgetree op 1-12-1975  
138 Admin Klerk  
139 Admin Manager  
140 Administrasie Klerk  
141 Administratiewe beampte. Grootfontein Landboukollege  
142 Adopted  
143 Adriaan en sy eggenote sterf saam in 'n motorongeluk.  
144 Afgetrede Munisipale Hoof van Gesondheid.  
145 Afgetrede sakeman van Moorreesburg met dood. Drie kinders genoem.  
146 Afgetree  
147 Afkomstig van Oos-Londen  
148 Afkomstig van Zittau, Duitsland. Vanaf 1750 tot 1760 soldaat, 1761 tot 1764 korporaal en sersant vanaf 1765 tot 1776.  
149 Ahmetnager is vernoem na 'n tronk in Indië waar haar Pa gevangene in die oorlog  
150 Aletta was 'n 24jr jongedoger van Bredasdorp toe sy met Christoffel VAN AS getroud is.  

      «Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 34» Next»