Notes


Matches 1,601 to 1,650 of 1,690

      «Prev «1 ... 29 30 31 32 33 34 Next»

 #   Notes   Linked to 
1601 Weduwee MARITZ toe sy met die wewenaar Peter RABE trou.  
1602 Weduwee MORKEL toe sy met Pierre RABIE getroud is.  
1603 Weduwee PIETERSE toe sy met Schalk RABIE getroud is.  
1604 Weduwee toe sy met Ernst RABE trou.  
1605 Weduwee van Andries VAN DER MERWE toe sy met die wewenaar Abraham RABIE getroud is.  
1606 Weduwee van Balthasar Johannes Klopper  
1607 Weduwee van Boshof toe sy oorlede is. Drie kinders genoem. Haar moeder teken haar sterfkennis 8.11.1918 op Boshof. Haar kinders ook in haar moeder se boedel genoem.  
1608 Weduwee van Jacobus KLOPPERS toe sy met Hendrik RABIE getroud is.  
1609 Weduwee van Max NORTJE toe sy met Abraham RABIE getroud is.  
1610 Weduwee van Petrus VILJOEN toe sy met Schalk RABIE getroud is.  
1611 Weerkundige.  
1612 Werfopsigter.  
1613 Werk by AVBOB, Kroonstad.  
1614 Werk by Natalse Paaiedepartement Tans Pensioenaris  
1615 Werk by Natalse Paaiedepartement.  
1616 Werk op Cobra-myn, Gravelotte Tvl.  
1617 Werktuigkundige  
1618 Werktuigkundige en Boer  
1619 Werktuigkundige te Brakpan.  
1620 Werktuigkundige Trekker  
1621 Werktuigkundige.  
1622 Werktuigkundige.  
1623 Werktuigkundige.  
1624 Werktuigkundige.  
1625 Wewenaar toe hy met Hermina CRONJE getroud is.  
1626 Wewenaar.  
1627 Willem was 'n 24jr boer van Sheltered Vale, Rosetta ten tye van sy huwelik met Christina RABIE.
In 1989 'n sakeman van Old Main Road, Rosetta, Mooirivier, Natal. 
 
1628 Willem was van Beaufort-Wes ten tye van sy huwelik met Maria DU PLOOY.
Jan Visagie identifiseer Willem as 'n Voortrekker Stamouer afkomstig van die Beaufort distrik. Sy vertrekdatum is onbekend, maar hy was reeds in Januarie 1846 in die binneland. Op 21.1.1846 word die plaas Stinkhoutfontein naby die Watervalsrivier, in die Ohrigstad distrik op sy naam aangeteken. 
 
1629 Willy and Rosemarié own and run 'Cranes Nest Mountain Lodge'  
1630 Winkelassistent.  
1631 Winkelier. Ooskloof Jagersfontein  
1632 Wollie het geboer op die plaas 'Nonna' in die Worcester distrik. Hy was 'n oud skolier van die Hoër Jongeskool in die Paarl, waar hy onder meer onderrig ontvang het in die landbouklas van Mnr. J.B.(Sonnie) Le roux, later sy mededirekteur in die KWV. Mnr. Le Roux was destyds sekretaris van die Paarlse boerevereniging en die skoolseun het dikwels saam met sy onderwyser vergaderings bygewoon. Hy het deelgeneem aan die debatsverening van die skool en toe hy op die familieplaas kom boer het, het hy aangesluit by die Overhex debatsvereniging, wat een van die oudste debatsverenigings in die land was. Gedurende die Tweede Wêreld Oorlog was hy lid van die Ossewa Brandwag sedert die stigting tot die ontbinding daarvan en het tot die rang van Generaal gevorder.

Wollie Rabie was 'n knap en vooraanstaande wynboer. Op 13 September 1955 het hy Direkteur geword van die KWV waar hy 25 jaar gedien het tot 31 Januarie 1980. Hy was ook stigterslid van die De Wet Koöperatiewe Wynkelder, die eerste in die Worcester distrik as ook die Pakstoor. In 1946 was hy Direkteur van die kelder as ook onder-Voorsitter en Sekretaris in 1980 en in 1980 Voorsitter tot kort voor sy dood. Hy was ook bestuurslid van SA Wine Farmers Association. Hy was 'n jarelange kampvegter vir die bevordering van brandewyn. Olof Bergh, was die eerste brandewyn van oorsprong, op die mark. Op dié spesiale produk, so reg uit die hart van die Breëriviervallei, was hy besonders trots. Hy was ook Direkteur van die Maatskappy. Hy was so te sê die vader van Olof Bergh brandewyn.

Verder het hy op die Nonna Waterraad gedien, was betrokke by die Worcester Skou, en was Direkteur van Breërivier Bottelering.

Hy word allerweë beskou as 'n hardwerkende, godsdienstige mens; 'n mens wat 'n reguit pad geloop het en deurgans koersvaste standpunte gehandhaaf het . 
 
1633 woon Bergstraat, Montagu-Wes. 15 kinders>PN:Johan Vermeulen  
1634 Woon Goodwood, Kaapstad.  
1635 Woon in die Overberg. Na die dood van Geertruy GROBBELAAR trou hy met Margaretha WESSELS.  
1636 woon Kerkstraat, Boshof met dood - vyf kinders genoem$Oorsaak vandood: Larynx Karsinoom>PN:A let Swanepoel, s/k pa, MF 5-508 nr 4442,VAB 1905/71  
1637 Woon Molteno.  
1638 Woon op Grootkloof, Soutpan distrik, Spioenskop.  
1639 Woon op Pietersburg.  
1640 woon Roselaan 47, Bloemfontein met dood - twee seuns genoem>235p39,PN:Alet Swanepoel,  
1641 Woon te 'Goudmijn', in die Robertson distrik.  
1642 Woon te 'Kromrivier', in die Piet Retief distrik.  
1643 Woon te Angora in die Bonnievale distrik.  
1644 Woonagtig op Cradock.  
1645 Woonagtig op Spes Bona in die Carolina distrik ten tye van haar dood.  
1646 Woonagtig te Bloemfontein.

Hy is 'n Voorman. 
 
1647 Woonagtig te Worcester.  
1648 Woonatig te Bloemfontein.  
1649 Word in die NG Kerk Hendrina aangeneem op 22.1.1922. Verhuis na Utrecht in 1939 waar hy op Vlakplaats boer.  
1650 Word nie op sy moeder se sterfkennis genoem toe sy in 1884 oorlede is nie.  

      «Prev «1 ... 29 30 31 32 33 34 Next»