Notes


Matches 51 to 100 of 1,690

      «Prev 1 2 3 4 5 6 ... 34» Next»

 #   Notes   Linked to 
51 23jr en van Takrivier toe sy met Antonie SWANEPOEL trou>PN:AletSwanepoel  
52 24jr boer toe hy trou>Truter p383  
53 24jr en boer van Klipheuwel ten tye van sy huwelik met SusannaCONRADIE. Met dood op Bredasdo rp woonagtig. Op sy grafsteen is synaam Eduard A. Swanepoel>PN:Alet Swanepoel, s/k pa, G36/4 /1, MOOC88964  
54 24jr van Wildepaardenhoek toe sy met Johan SWANEOEL trou. Met dood,woonagtig Loopstraat, Rob ertson. Boedel: niks>PN:Alet Swanepoel, MOOC64507  
55 28jr en boer van Vlakspruit ten tye van sy huwelik met Magdalena DELANGE. Pensioenaris van D e Wetstraat 12, Lindley met dood. Driekinders genoem>PN:Alet Swanepoel, MF 5-482 nr 1502, VA B 898/66  
56 29jr klerk van Oudshoorn ten tye van sy huwelik met Monica DU PREEZ.Latere beroep: Diplomaa t in diens van Dept. Buitelandse Sake. Steldie Stamregister van Die Waterberg-Swanepoel's op . 1983: Klerk vanClarkstraat 419, Waterkloof, Pretoria. Met die dood van Monica DUPREEZ i n 1990 woonagtig Sidneylaan 169, Waterkloof, Pretoria>PN:AletSwanepoel, s/k ma, GK34 bl 402 , KLys-83  
57 30jr van Burgersfort, Lydenburg ten tye van sy huwelik met WilhelminaSWANEPOEL>PN:Alet Swane poel  
58 >167p11  
59 >167p11  
60 >167p11, s/k skoonpa  
61 >167p15  
62 >167p16  
63 >167p16, H5p45a  
64 >54p41; H1p478d  
65 >AMS, PN:AJ Swanepoel  
66 >Fam28p170; SK/V22568/30  
67 >H2p99a  
68 >H2p99b  
69 >H2p99b  
70 >H5p274a  
71 >H5p44  
72 >H5p471a  
73 >H5p640  
74 >H5p640  
75 >H5p640  
76 >H5p640  
77 >H5p641  
78 >H5p641  
79 >H5p641  
80 >H5p641  
81 >H5p641  
82 >H5p641  
83 >H5p641  
84 >H5p641  
85 >P949  
86 >PN:AJ Swanepoel  
87 >PN:Alet Swanepoel  
88 >PN:Alet Swanepoel, KD69 nr 651  
89 >PN:Alet Swanepoel, MF 5-316 nr 24  
90 >PN:Alet Swanepoel, MF 5-510 nr 473  
91 >PN:Alet Swanepoel, MF 5-728 bl 985  
92 >PN:Alet Swanepoel, MOOC 6/9/789 1570, 104p251  
93 >PN:Alet Swanepoel, RA4/49 285  
94 >PN:Alet Swanepoel, RA4/56 206  
95 >PN:Alet Swanepoel, RA4/76 1362  
96 >PN:Alet Swanepoel, RA4/82 1430  
97 >PN:Alet Swanepoel, s/k ouers  
98 >PN:Alet Swanepoel, s/k pa, G13/2/2, 167p11  
99 >PN:Alet Swanepoel, s/k pa, RA4/71, 527, 104p251  
100 >PN:Johan Vermeulen  

      «Prev 1 2 3 4 5 6 ... 34» Next»